+34 934 32 42 00 consultoria@tmimedioambiente.com
20 anys ajudant a les empreses a millorar el medi ambient

TMI és una empresa industrial, especialitzada en la consultoria ambiental i la valorització de residus industrials perillosos. Contacti amb nosaltres i estarem encantats de resoldre tots els dubtes.

Serveis

 • Informe base de sòl

  És una investigació del subsòl (sòl i aigües subterrànies), que es realitza per donar compliment a la DEI, amb la finalitat de tenir un estat inicial del sòl i usar-lo com a referència, per al tancament de l'establiment.

 • Externalització ambiental

  Mitjançant una única quota mensual, TMI s'ocupa de totes les gestions ambientals que la seva empresa ha de realitzar per tal d'augmentar la productivitat, l'eficiència i reduir els costos operatius de la seva empresa.

 • Canvi substancial i canvi no substancial

  Per mantenir al dia la nostra autorització o llicència ambiental hem de presentar davant de l'administració competent els corresponents canvis substancials.

 • Conseller de seguretat

  Si la seva empresa càrrega i descàrrega mercaderies perilloses subjectes a ADR ha de designar un conseller de seguretat. TMI li ofereix la possibilitat d'externalitzar aquesta figura.

 • Actualització Legislació en línia

  D'una forma simple el sistema extraurà els requisits aplicables a la seva indústria i farà un seguiment del compliment dels mateixos; a més de disposar de tota la legislació de medi ambient, seguretat industrial i salut en el treball.

 • Agente y negociante de residuos. Contrato de tratamiento de residuos.

  El Real Decreto 180/2016 implica cambios relevantes en la gestión de sus residuos. En TMI le asesoramos en el cumplimiento de los nuevos requisitos y le ayudamos a hacerse Agente o Negociante o a realizar el nuevo contrato de tratamientos de residuos

Últimes notícies

}