Impost del plàstic no reciclat (IPNR)

A partir de la nova llei 7/2022 del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, apareix en escena un nou impost aplicable als envasos de plàstics no reutilitzables.

El principal objectiu de l'impost del plàstic no reciclat és prevenir la generació d'aquest tipus de residu i el foment del reciclatge i la reintroducció al mercat.

S'entendrà per envàs; tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que es faci servir per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum.

Quin és làmbit daplicació de limpost del plàstic?

L'impost del plàstic s'aplicarà a tot el territori espanyol als productes següents:

 • Envasos no reutilitzables que continguin plàstic.

 • Productes plàstics semielaborats destinats a l'obtenció dels envasos, com ara les preformes o làmines de termoplàstic.

 • Els productes que continguin plàstic destinat a permetre el tancament, comercialització o presentació d'envasos no reutilitzables.

L´impost establert a aquests productes és de 0,45€ per kg de plàstic no reciclat. La determinació del % de plàstic no reciclat d'un envasat es durà a terme mitjançant una entitat acreditada registrada a ENAC.

Les activitats sobre les quals s'aplica aquest impost són:

 • La fabricació.

 • La importació des de fora de la UE.

 • Ladquisició intracomunitària.

Quines obligacions legals implica el nou impost del plàstic a les empreses?

Depenent de l'activitat que es dugui a terme i de la casuística pròpia de l'activitat, l'empresa haurà de realitzar els tràmits següents:

 • Inscripció al Registre Territorial de l'Impost Especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

 • Autoliquidació de l'impost aplicable als envasos de plàstic no reutilitzables.

 • Deducció de l'impost aplicable als envasos de plàstic no reutilitzables.

 • Realització del registre dexistències dels envasos de plàstic no reutilitzables.

 • Determinació del % de plàstic no reciclat present als envasos.

Què podeu oferir TMI per gestionar l'impost del plàstic?

Des de TMI oferim un servei d'assessorament complet de l'impost del plàstic, on analitzarem com afecta l'impost a la vostra activitat i us ajudarem amb les gestions relacionades amb aquest. Entre els tràmits inclosos en aquest servei es troben:

 • Inscripció al Registre Territorial d'Impostos Especials.

 • Autoliquidació i/o deducció de limpost.

 • Gestió dels registres d'existències d'envasos de plàstic.

 • Determinació del % de plàstic reciclat dels envasos.

Si té algun dubte respecte a l'aplicació de l'impost del plàstic no reciclat o vol que l'ajudem a gestionar-lo, escriu-nos sense compromís.