Impost del plàstic no reciclat (IPNR)

El principal objectiu de l'impost del plàstic no reciclat és prevenir la generació d'aquest tipus de residu i el foment del reciclatge i la reintroducció al mercat. A la consultora de medi ambient TMI podem ajudar-te amb la gestió del dit impost.

Celebrem 25 anys ajudant empreses a millorar el medi ambient

Sembla que va ser ahir quan el desembre del 1996 TRACTAMENT MEDIAMBIENTAL INTEGRAL SL (TMI) va començar el seu camí. Un projecte plantejat amb gran il·lusió i que aquest mes de desembre celebrarà el 25è aniversari de la seva fundació.

EMRE - Estudi de Minimització de Residus Especials

Com diu l'administració la normativa estatal indica que totes els productos de residus perillosos han de enviar a la comunitat Autònoma corresponen un estudi de minimització de residus perillosos o especials (EMRE). Per això avui expliquem qué és, quí l'ha de presentar i tot el que necessites saber per a que la teva empresa compleixi amb la normativa vigent.

Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya 2017-2019

La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) ha aprovat en el mes de febrer el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada per al període 2017-2019 i el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada per a l'any 2017.

Coneix les declaracions que s’han de presentar durant el primer trimestre de l'any?

El 31 de març finalitza el termini per presentar un seguit de declaracions a l’administració pública relacionades amb la gestió de residus i emissions a l’atmosfera. Coneixi-les i permeti'ns assessorar-lo.

Termini per presentar la DUCA: Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua

Si van presentar la DUCA fa 4 anys, el darrer trimestre d'aquest any acaba el termini per a presentar la seva renovació. No ho deixi per última hora! Nosaltres li podem realitzar el tràmit de manera àgil i senzilla!

Novetats en la freqüència de mesurament dels focus emissors a l'atmosfera

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha publicat una nota informativa en què s'estableix que les empreses subjectes al règim d'autorització ambiental poden adaptar la freqüència de mesurament de les emissions a l'atmosfera dels seus focus d'acord amb la classificació que tinguin aquests en el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA), establert pel RD 100/2011.

Coneix les implicacions clau de l'entrada en vigor del RD 180/2015 a Catalunya

L'entrada en vigor de Reial decret 180/2015 està generant controvèrsia en el sector de la gestió dels residus, ja que implica un augment significatiu en la documentació a tramitar per al seu trasllat i com a conseqüència un increment en el cost dels residus a gestionar , que pot ser molt important per als residus que es generen en petites quantitats.

NOVETAT en l'actualització de la documentació a tramitar per gestionar els teus residus

Us portem les darreres notícies relacionades amb l'entrada en vigor del RD 180/2015. Les empreses catalanes han de prestar especial atenció.