Termini per presentar la DUCA: Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua

La Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua (DUCA) és la declaració relativa al volum i a la qualitat de l'abocament d'aigües residuals que presenten els usuaris industrials o empreses industrials a l'Agència Catalana de l'Aigua.

¿Per a qué serveix la DUCA? 

La DUCA serveix per determinar el cànon de l'aigua, un impost de naturalesa ecològica, que les empreses han de pagar.

La presentació de la DUCA és obligatòria per als usuaris industrials que aboquen més de 1000 m3 a l’any.

Presentar correctament la DUCA suposa un avantatge, ja que una correcta determinació del cànon de l’aigua afavoreix l’estalvi econòmic als usuaris que fan un bon ús dels sistemes de tractament i depuració de les seves aigües residuals abans d’abocar-les.

 

Qui ha de presentar la DUCA?

Si ets un consumidor d’aigua industrial i el teu consum és superior a 1000 m3 cada 4 anys s’ha d’actualitzar la DUCA (Declaració del Ús i Contaminació de l’aigua).

Aquest any has de renovar la DUCA si la darrera la vas presentar fa 4 anys!

 

Riscos de no presentar la DUCA:

Existeixen 2 tipus diferents de declaració: abreujada o bàsica, en funció del consum d’aigua i les característiques específiques de cada abocament.

Fer un correcte càlcul de la DUCA és MOLT IMPORTANT ja que pot significar un estalvi en el cànon* de l’aigua que es paga trimestralment a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua).

*El cànon és el preu per m3 que l’empresa aboca al clavegueram.

Si pagues un cànon per sobre del que et correspon nosaltres l’ajustarem per que paguis només el que és necessari.

Si pel contrari, pagues un cànon per sota del que et correspon, també pot ser un inconvenient ja que pot significar que anualment l’ACA revisi els teus abocaments i decideixi cobrar de cop tot el que s’ha abocat per sobre del preu declarat.

 

Tens dubtes sobre quina DUCA has de presentar? No saps com declarar-la?

TMI ofereix els seus serveis per fer el càlcul de la teva DUCA en funció del teu històric d’analítiques d’abocament de manera que el preu del cànon que has de pagar sigui el correcte, ni més ni menys.

No dubtis en contactar amb nosaltres si vols estar ben assessorat a l’hora de presentar la DUCA.