Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya 2017-2019

La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) ha aprovat en el mes de febrer el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada per al període 2017-2019 i el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada per a l'any 2017.

Novetats en la freqüència de mesurament dels focus emissors a l'atmosfera

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha publicat una nota informativa en què s'estableix que les empreses subjectes al règim d'autorització ambiental poden adaptar la freqüència de mesurament de les emissions a l'atmosfera dels seus focus d'acord amb la classificació que tinguin aquests en el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA), establert pel RD 100/2011.

Renovem la nostra pàgina per acostar-nos més a tu

Fa 25 anys que ajudem a les empreses a millorar el medi ambient mitjançant la reducció de l'impacte de cada empresa en el món complint amb la legislació del moment. Som conscients del canvi que s'ha produït en el món durant els últims anys i de la necessitat de millorar en continu i adaptar-se al canvi.