NOVETAT en l'actualització de la documentació a tramitar per gestionar els teus residus

Us portem les últimes notícies relacionades amb l'entrada en vigor del RD 180/2015. Especial atenció per a empreses a Catalunya:

L'Agència de residus de Catalunya (ARC) va publicar el passat 18 de maig una nota informativa intentant aclarir com s'han de gestionar els residus, adaptant-se als requisits del nou reial decret estatal (RD 180/2015) i mantenir la coherència amb el decret autonòmic (D93 / 199) vigent.

 Quina documentació de residuos s'ha de tramitar a Catalunya?

 El contracte de tractament per a tots els trasllats entre gestor i productor de residus (es pot fer un únic contracte per a tots els residus entre el mateix productor i gestor).

A part d'aquest contracte, es continua aplicant el D93 / 1999, és a dir, els mateixos tràmits per gestionar residus que fins al moment però amb algunes excepcions:

  1. Residus perillosos que no necessiten fitxa d'acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus.
  2. Residus destinats a operacions d'eliminació que no necessiten fitxa d'acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus.
  3. Residus domèstics barrejats (LER 200301) destinats a valorització.
  4. Residus destinats a instal·lacions d'incineració classificades com a valorització (R1 / V61).

Aquests 4 casos caldrà que disposin d'un Document d'identificació i una Notificació prèvia de trasllat (els continguts d'aquests documents es detallen en els annexos I i II del RD 180/2015).

 

Per als casos en què el decret català exigeix ​​fitxa d'acceptació, aquesta ja és considerada una Notificació prèvia, així com el Full de seguiment equivalent al Document d'Identificació.

Per als casos en què la fitxa d'acceptació no sigui necessària, s'acceptarà com a document d'identificació vàlid un albarà, factura, carta etc. (Sempre que contingui la informació de l'Annex I del RD 180/2015).

Molt important: qué s'ha de tenir en compte

Les fitxes d'acceptació obertes a partir del 9 maig 2016 tenen validesa de 3 anys (en lloc de 5, com fins al moment).

El RD 180/2016 estableix que les notificacions prèvies tindran una vigència màxima de 3 anys i, com ja s'ha esmentat, una fitxa d'acceptació és considerada una Notificació prèvia.

En conclusió, caldrà seguir atents a qualsevol actualització ja que aquesta norma estatal comporta un increment de documentació a tramitar per a casos que a Catalunya estaven exempts. En aquests casos es considera l'ús dels formularis de l'Estat (disponibles en aquest link), el Document d'identificació i la Notificació prèvia, els quals no estan subjectes a taxes a Catalunya.

Què fer si encara tens més dubtes sobre quins tràmits s'han de fer per gestionar els teus residus?

Si encara tens dubtes sobre com has de gestionar els residus, contacta'ns i nosaltres t'assessorarem.

 Permetre’ns  ser el teu departament de medi ambient!