Novetats en la freqüència de mesurament dels focus emissors a l'atmosfera

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha publicat una nota informativa en què s'estableix que les empreses subjectes al règim d'autorització ambiental poden adaptar la freqüència de mesurament de les emissions a l'atmosfera dels seus focus d'acord amb la classificació que tinguin aquests en el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA), establert pel RD 100/2011.

Segons aquesta nota s’estableixen 2 criteris possibles en la periodicitat del mesurament dels focus:

  • Si l’autorització ambiental inclou els focus catalogats en base al CAPCA vigent, aquests focus s’hauran de mesurar en funció del grup en que quedin classificats a l’autorització. Les periodicitats serien les següents:

Grup A: Mesurament cada 2 anys.

Grup B: Mesurament cada 3 anys.

Grup C: Mesurament cada 5 anys. 

  • Si l’autorització ambiental no inclou els focus catalogats en base al CAPCA vigent:
    1. Aplicar la periodicitat establerta com a control periòdic en l’autorització ambiental (habitualment cada 2 anys).
    2. Aplicar la periodicitat establerta en funció de la classificació CAPCA dels focus emissors. La responsabilitat de la classificació recau sobre la persona titular i les entitats ambientals de control (EAC) en cada control periòdic vetllaran per assegurar una correcta classificació dels focus així com el compliment de la periodicitat de les mesures.

                                                                                    

Si volen més informació poden consultar el següent enllaç on trobaran la notificació publicada:

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/28072016_Nota_informativa_mesuraent_focurs_emissors

 

O poden contactar-nos! Estarem encantats d’atendre’ls i resoldre qualsevol dels seus dubtes al respecte. A més a més, els ajudarem a classificar el seus focus així com donar-los d’alta els Llibres de registre electrònics si ho necessiten.